Еко медикал

Унищожаване на лекарства

Пазете природата

Mислете за бъдещето

За нас

Дейността на фирма Екомедикъл е насочена изцяло към консултиране и обслужване на фирми от фармацевтичния и био-технологичния бранш и е специализирана в унищожаване на:

• лекарствени продукти с изтекъл срок на годност;
• лекарства, несъответстващи на изискванията за качество, ефективност и безопасност;
• лекарствени продукти, неотговарящи на изискванията на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;
• неусвоени количества от лекарствени продукти за клинично изпитване, които не са изтеглени от възложителя;
• лекарствени продукти с промени във външния вид, състава или свойствата поради неспазване на технологичния режим или неправилно съхранение;
• козметични продукти с изтекъл срок на годност;
• хранителни добавки с изтекъл срок на годност;
• лекарства от ветеринарната медицина;
• конфиденциална документация

Отпадъците се обезвреждат чрез термична обработка (изгаряне) в ПУДООС-МОСВ ИНСИНЕРАТОР – Александровска болница. Това е най-модерният и най-големият инсинератор на територията на Столична община, София–област и съседни области, проектиран да обезврежда опасните болнични отпадъци от здравни заведения, фармацевтични производители и дистрибутори.

Транспортните средства, които се използват за извозване на опасните отпадъци, са специално оборудвани и обезопасени съгласно Европейска спогодба за транспортиране на опасни товари по шосе.

Контакти

Телефон: +359 88 66 141 57;
Aдрес: София 1797, ж.к. Мусагеница, бл 91Б вх. В
Е-майл: ecomedical@abv.bg; info@ecomedical.eu


Всички права запазени 2010 г. Разработено от:Ирида Дизайн